Ambulant og anonym misbrugsbehandling
nær Hillerød i Nordsjælland

Uanset om dit forbrug er blevet ”lidt” for meget eller du har udviklet en egentlig afhængighed, kan ambulant misbrugsbehandling eller anonym misbrugsbehandling være en mulighed.

Har du et overforbrug kan du få hjælp til at få en bedre hverdag ved, at lære at begrænse dit forbrug inden det har taget overhånd. Har du udviklet en egentlig afhængighed vil du have brug for et mere intensivt og længerevarende forløb og vi vil sammen afklare hvilke mål og hvilken behandlingsform, der er realistisk for netop dig.

Fordelen ved en ambulant misbrugsbehandling eller en anonym misbrugsbehandling, er at du stadig har dit hverdagsliv med familie, arbejde, venner og fritidsinteresser. Et typisk behandlingsforløb strækker sig over 6 til 8 uger, hvor du får individuelle terapisamtaler fra en til flere gange om ugen afhængig af lige præcis dit behov.

Jens Worm Petersen

Jens Worm Petersen

Det ambulant behandlingsforløb

Sammen laver vi en behandlingsplan til dig, der både dækker dit behandlingsbehov og samtidig griber så lidt som muligt ind i dit daglige liv.

Under en ambulant behandling kan du rette din opmærksomhed mod situationer, hvor du oplever at trangen er størst og sværest for dig at modstå. Med det i fokus, vil du have mulighed for at identificere og i samarbejde med mig bearbejde dine oplevelser, og blive styrket til at foretage de ændringer, som skal til for at bekæmpe/fjerne trangen, eller den situation som skaber din trang.

Har du behov for afrusning og/eller abstinensbehandling skal det foregå hos en læge eller hos Abstinens-Teamet, og jeg bistår gerne med at skabe kontakt til begge.

Efter behandlingen

Jeg bliver ofte spurgt om man kan komme sig over sin afhængighed/sit misbrug. Og mit svar er, at har man udviklet en afhængighed er der tale om en kronisk sygdom, som ikke kan helbredes – men den kan standses med den rigtige behandling og man kan leve et godt liv.

Forudsætningen er, at du har erkendt, at der skal ske noget, og at du er indstillet på at gøre en indsats for at få et bedre liv uden dit misbrug. At forblive fri af dit misbrug kræver, at du selv fortsætter med at yde en indsats også efter behandlingsforløbet.

Her tilbyder jeg efterbehandling med forebyggelse af tilbagefald til din afhængighed. Efterbehandlingen vil typisk være terapisamtaler fx 2-3 gange om måneden over de første 6 måneder efter afslutningen af din egentlige behandling.

Behandlingsformen

Mine behandlingsmetoder bygger på Minnesotabehandling kombineret med andre behandlingsteknikker som f.eks. kognitiv adfærdsterapi, familieterapi m.m.

Minnesotakuren blev oprindeligt udformet som en behandlingsform for alkoholikere og er det mest benyttede behandlingsprogram i verden. Minnesotakuren har også vist sig effektiv i behandlingen af andre former for afhængighed som hash- og kokainmisbrug, narkomani, medicinmisbrug og ludomani.

Minnesotakuren er baseret på Anonyme Alkoholikeres behandlingsfilosofi, og jeg bruger AA’s 12 trins program i behandlingen. En af hjørnestenene i Minnesotakuren er, at behandleren selv er tidligere misbruger og samtidig er professionelt uddannet i behandling af afhængighed.

Min egen erfaring med misbrug gør, at der ikke er nogen fordømmelser og moralsk løftede pegefingre – jeg har selv prøvet at være fanget i afhængighed og har været i både Minnesotabehandling og efterbehandling.

Familiesamtaler

Afhængighed er et familieproblem, forstået på den måde, at dine pårørende lider under misbruget i lige så høj grad som du selv. Når du kommer i behandling, er det vigtigt, at dine pårørende ikke står magtesløse tilbage. Deres aktive deltagelse har nemlig en positiv effekt på dit behandlingsresultat.

Derfor tilbyder jeg også familiesamtaler hvor de pårørende dels får mulighed for at bearbejde de oplevelser misbruget har medført hos dem, og dels får råd om hvordan de kan hjælpe sig selv og dig, der er i behandling.

NADA behandling

Som et supplement til behandlingen tilbyder jeg *NADA øreakupunktur, som reducerer symptomer som fx stress, søvnproblemer, abstinenser, stoftrang, psykisk uro, aggressiv eller hyperaktiv adfærd og koncentrationsbesvær. NADA øreakupunktur skaber balance og stabilitet og bidrager til at forebygge tilbagefald.

*NADA står for National Acupuncture Detoxification Association.

RING OG FÅ EN SNAK