Medicin afhængigheder

Diagnose for afhængighed af medicin, hash og andre euforiserende stoffer stilles alle, som ved alkoholafhængighed, på baggrund afWHO ICD10 (international klassifikation af sygdomme)

 • Trang (craving).
 • Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen.
 • Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse.
 • Toleranceudvikling – forbruget øges over tid.
 • Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug.
 • Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning.

Hvis tre eller flere af ovennævnte symptomer har været til stede inden for en måned eller flere gange i løbet af et år, stilles diagnosen afhængighedssyndrom.

Jens Worm Petersen

Jens Worm Petersen

Herudover er der en række øvrige tegn på, at du kan være blevet afhængig af fx benzodiazepiner eller smertestillende medicin, som fx

 • At du oplever frygt for at løbe tør for medicin
 • At du har tage medicinen i de ordinerede doser i måneder eller år
 • At det gradvist er blevet nødvendigt for dig med medicin for at klare normale dagligdags aktiviteter
 • At du fortsætter med at tage pillerne selvom den oprindelige årsag til at du får dem er væk
 • At du har øget dosis i forhold til den oprindelige dosis eller bruger flere piller end lægen har foreskrevet
 • At du lider af angst, panik, søvnløshed og stigende fysiske symptomer på trods af, at du tager medicinen
 • At du oplever angst mellem doserne og føler en trang efter næste dosis. Dette sker oftest ved misbrug af benzodiazepiner med kort virkningstid.
 • At du på grund af abstinenssymptomer har vanskeligt ved at ophøre med pillerne/stoffet eller ved at nedsætte dosis
 • At du ofte går med piller på dig, føler dig urolig uden og har følelsen af, at du ikke kan undvære dine piller
 • At du hyppigt kontakter din læge for at få en ny recept eller at du går til flere læger for at få udskrevet flere recepter
 • At du bliver angst hvis den næste recept ikke er let at få
 • At du ofte tager en ekstra dosis før en forventet stressende hændelse

En afhængighed af medicin, fx Benzodiazepiner eller smertestillende medicin, er et stort problem og langt lettere at holde skjult for omgivelserne end afhængighed af alkohol. Medicinmisbrug har dog lige så store menneskelige omkostninger.

Behandling

Behandling for medicinafhængighed kræver en lægekontrolleret og tilrettelagt nedtrapning for at undgå abstinenser og det er vigtigt at være klar over, at en nedtrapning kan være langvarig og kræve tålmodighed.

Et behandlingsforløb hos mig vil derfor kun kunne ske i tæt samarbejde med din egen læge.

RING OG FÅ EN SNAK