Alkoholbehandling

Har du brug for en alkoholbehandling? JWP Consult nær Hillerød hjælper med alkoholbehandling til dig, som ønsker en bedre hverdag, uden alkohol, så kontakt os i dag og kom i gang med et forløb.

Alkoholisme er en sygdom

Alkoholisme eller alkoholafhængighed er en sygdom. Den er kronisk og fremadskridende og udvikler sig mere og mere alvorligt, hvis du ikke gør noget ved den. Et alkoholmisbrug medfører en permanent og alvorlig svækkelse af både kroppen og psyken. Hvis du ikke tager det alvorligt og stopper sygdommen kan du i sidste ende dø alt for tidligt.
Hvis du ofte indtager alkohol, vil din hjerne langsomt vænne sig til, at der er alkohol i dit blod, og du kan udvikle det, der kaldes en alkoholtolerance. Alkoholtolerancen betyder, at du kan indtage større og større mængder alkohol og samtidig øges risikoen for at du udvikler en egentlig alkoholafhængighed (alkoholisme).
Er du først blevet alkoholafhængig, bliver dit indtag af alkohol afgørende for, at du overhovedet kan fungere. Du vil opleve et helt ukontrolleret forbrug og en fysisk trang til alkohol og er ikke i stand til at stoppe med at drikke, selvom det har alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser at du bliver ved.

Jens Worm Petersen

Jens Worm Petersen

Hvis jeg tænker,
vil jeg ikke drikke,
hvis jeg drikker, kan jeg ikke tænke

Vi har mange forestillinger om hvornår man er alkoholiker og hvornår man har brug for en alkoholbehandling. Ofte forbinder vi alkoholikeren med billedet af den lidt forhutlede mand på bænken og ordet alkoholiker har i sig selv en negativ klang hos mange.
Men sandheden er, at langt de fleste mennesker med en alkoholafhængighed har en hverdag med familie, hjem og arbejde og sygdommen rammer både mænd og kvinder. Samtidig er det en del af vores kultur, at vi drikker alkohol i sociale sammenhænge, og her findes der så dem, der drikker alt for meget uden selv at være klar over, at det er blevet eller er på vej til at blive et problem.

Alkoholisme er en sygdom, der påvirker hele familien. Alkoholikerens manglende evne til at passe job og familie, skyldfølelse, brudte løfter og de indbyrdes konflikter er nogle af de konsekvenser, der følger med, når man selv eller ens pårørende er ramt af sygdommen alkoholisme. Men til forskel fra andre alvorlige sygdomme, så har den syge/alkoholikeren mulighed for, med professionel behandling, at sætte sygdommen i stå og leve et bedre liv, som ikke er påvirket af alkohol.

Hvornår er du afhængig af alkohol

Det system læger bruger bl.a. når de skal stille diagnosen afhængighed er en række kriterier for alkoholafhængighed, som er udarbejdet af Verdenssundhedsorganisationen WHO og som fremgår af diagnosesystemet ICD-10 (International Classification of Diseases).

Opfylder du tre eller flere af kriterierne i en måned eller flere gange i løbet af et år, er der tale om afhængighedssyndrom. Dvs. at du har udviklet alkoholisme og har brug for professionel hjælp til behandling af din sygdom. Kriterierne er:

 • Du har en trang (craving) efter alkohol, og trangen overskygger al sund fornuft.
 • Din evne til at styre dit indtag af alkohol eller nedsætte dit forbrug er svækket. Efter indtagelse af ganske få genstande, mister du kontrollen og fortsætter med at drikke helt uhæmmet.
 • Du oplever abstinenssymptomer, fx uro, rastløshed, hjertebanken og svimmelhed, og den eneste måde du kan få det godt igen, er ved at drikke alkohol.
 • Du skal drikke mere og mere, for at opnå samme virkning. Dvs. du har udviklet det som hedder ”alkoholtolerance”
 • Alkoholen er dominerende og har fået så stor en plads i din tilværelse, at de skaber problemer i hjemmet, på jobbet el.lign.
 • Du har erkendt, at en del af de både fysiske og psykiske problemer der skabes hos dig, er grundet alkohol, men du stopper alligevel ikke med at drikke.

Herudover kan du prøve at spørge dig selv om du nogensinde har;

 • Set frem til fyraften eller weekend, fordi du så kunne få noget at drikke?
 • Oplevet at tankerne har kredset om at drikke, når du burde tænke på noget andet?
 • Planlagt at drikke en enkelt og så fået en del mere end planlagt?
  forsøgt at nedsætte dit forbrug eller stoppe i bare en kort periode, men uden held?
 • Huller i hukommelsen efter at have drukket?
 • Haft fysisk dirrende eller rystende hænder morgenen efter indtagelse af alkohol?
 • Haft behov for at drikke, for at lindre tømmermænd/abstinenser?
 • Oplevet, at du skal drikke et større kvantum alkohol for at få den ønskede virkning?
 • Oplevet at du prioriterer tid til at drikke frem for tid til socialt liv eller arbejde?
 • Været til lægen, eller været indlagt på grund af indtag af alkohol?

Og har andre nogensinde kommenteret på, at du tilsyneladende kan drikke mere end de fleste?

Hvis du kan svare ja til flere af spørgsmålene, har du muligvis behov for hjælp.

Behandling af alkoholafhængighed

Det er ikke en skam at være alkoholiker/lide af alkoholisme, men det er en skam ikke at gøre noget ved det.
Alkoholafhængighed er en kronisk sygdom. Du bliver altså ikke helbredt, men lærer at leve med sygdommen og bliver i stand til at leve et godt liv.

Sygdommen betyder, at du ikke kan tåle at drikke eller bruge stemningsændrende stoffer i øvrigt og derfor skal du holde dig 100 procent fra alkohol eller andre stoffer. Samtidig vil du gennem behandlingen erfare, at alkoholafhængigheden hænger sammen med den måde du opfatter og tackler livet på, og at der også der er behov for forandringer. Det er det forløb jeg kan hjælpe dig igennem.

Når du holder op med at drikke efter længere tids misbrug af alkohol er det vigtigt, at du kommer gennem en kontrolleret afrusning og abstinensbehandling. Den afrusning og behandling kan foregå enten via din egen læge eller via Abstinens-Teamet. Som en del af behandlingen kan jeg etablere kontakt til enten din læge eller Abstinens-Teamet afhængigt af, hvad vi bliver enige om er det bedste for dig.

Og hvad så bagefter

Kan man komme sig over sit alkoholmisbrug og leve et godt liv uden alkohol eller andre stoffer?

Det er min erfaring er, at alkoholisme, ikke kan helbredes, så man kan få et normalt forhold til alkohol, men sygdommen kan standes, og du kan få et godt liv som ædru.

Forudsætningen er, at du har opnået erkendelse af, at der skal ske noget, og at du er indstillet på at gøre en indsats for at få et bedre liv uden alkohol. I behandlingen for alkoholisme hjælper jeg dig med at håndtere din afhængighed, og du lærer strategier til at fortsætte livet som ædru.

At forblive ædru kræver, at du selv fortsætter med at yde en indsats og hvis du gør det, så er fremtidsudsigterne positive. Har du haft et langvarigt alkoholmisbrug, kan du være kommet så langt væk fra det såkaldte almindelige liv, at det er nødvendigt for dig med en længere behandlingstid. Men får du den nødvendige tid, er udsigterne også gode.

RING OG FÅ EN SNAK